僻居

pì jū

dì pì chén xiāo yuǎn,
shēn xián qù wèi shēn。
qīng chí hán zhú sè,
lǎo shù dài téng yīn。
yǐn hè súi xián bù,
zhāo chán bàn zùi yín。
yǒu shí rán gǔ dǐng,
yǐn jī zì guān xīn。
Processed in 0.110776 Second , 125 querys.