晚宿王衡家

wǎn sù wáng héng jiā

yìng yì chéng zhōng jǐu,
hé néng dé bì xuān。
dēng lóu shān rào xiàn,
chū guō shù lián cūn。
sēng shè zhú sōng yuàn,
rén jiā guā cài yuán。
wǎn lái tóu jìu guǎn,
tóng zǐ xiào kāi mén。
Processed in 0.295716 Second , 125 querys.