新岁书怀四首 其一

xīn sùi shū huái sì shǒu qí yī

shuāi nián bǎi bìng shēn,
chún yòu wǔ nián chūn。
chén shì zì duō shì,
fēng guāng yòu yī xīn。
xiāng rén fāng bài xiāng,
yě kè zì chúi lún。
shuō yǔ yān bō lv̌,
hǎi bīn fēi wèi bīn。
Processed in 0.116881 Second , 125 querys.