新喻县苏晋叔相会

xīn yù xiàn sū jìn shū xiāng hùi

ǒu zuò yú xī kè,
huán féng jú jǐng xiān。
duō cái chū rén shàng,
xiào wǒ lǎo yín biān。
mǎi jǐn náng shī juàn,
diǎn yī gōng jǐu qián。
zhú lín qīng yǎn shū,
cháng shuō zhòng róng xián 。
Processed in 0.133771 Second , 125 querys.