一相识无辜获罪

yī xiāng shì wú gū huò zùi

yī sù jīn tíng shùi bù chéng,
chóu lái wù wù shì lí qíng。
yuè lún gāo guà shān hé yǐng,
jiāng làng qiǎo wèi fēng yǔ shēng。
zhì shì shī tú wèi gǔi xiào,
jiā rén qì xiě sòng jūn xíng。
sāi wēng dé mǎ fēi wèi fú,
gōng lùn rú tiān jǐu zì míng 。
Processed in 0.112504 Second , 125 querys.