戏题诗藁

xì tí shī gǎo

lěng dàn piān zhāng yù shǎng nán,
dù líng qīng shòu mèng jiāo hán。
huáng jīn zuò zhǐ zhū pái zì,
wèi bì shí rén bù xǐ kàn 。
Processed in 0.113004 Second , 125 querys.