田园吟

tián yuán yín

zì gǔ tián yuán huó jì cháng,
zùi qiāo níu jiǎo qǔ gōng shāng。
cūi gēng tí hòu xīn yāng lv̀,
duàn mó míng shí huā mài huáng。
tóng shù zháo huā chá hù fù,
méi lín wú shí shú tián huāng。
kuáng fū běn shì nóng jiā zǐ,
pāo què yī lí yóu sì fāng 。
Processed in 0.113059 Second , 125 querys.