题春山李基道小园

tí chūn shān lǐ jī dào xiǎo yuán

xiāo sǎ shù chuán wū,
xuán yíng huā zhú pō。
xīn kuān wàng dì zhǎi,
tíng xiǎo dé shān duō。
gòng shǎng chūn qíng hǎo,
qí rú kè zùi hé。
qī luán jiāng yuǎn jǔ,
níng jǐu pàn tíng kē 。
Processed in 0.124500 Second , 125 querys.