入闽道中

rù mǐn dào zhōng

shān zhōng jì mò qù chéng shē,
mò xī pín pín dào jǐu jiā。
xíng lǐ xiāo rán huán bù bèi,
dàn tóu diān dǎo chā méi huā 。
Processed in 0.111196 Second , 125 querys.