感事述怀呈涤生师用何廉舫太守除夕韵同次青仙屏弥之作 其五

gǎn shì shù huái chéng dí shēng shī yòng hé lián fǎng tài shǒu chú xī yùn tóng cì qīng xiān píng mí zhī zuò qí wǔ

qī nián piāo bó jié máo cún,
zhūi chuàng tóng páo liè shì hún。
jiàn cǎo shāng liàng hàn wú yǔ,
fú pú tì qì gǎn jūn ēn。
yuán bēi hè yuàn lái shū guó,
hán shǔi xiāo fēng xià jì mén。
hé shì tián héng gū kè zài,
mó suō gù jiàn xìu tái hén。
Processed in 0.114653 Second , 125 querys.