江州阻雪

jiāng zhōu zǔ xuě

cái guò luò shǔi líu shāng hùi,
yòu jìn tián jiā shàng zhǒng chén。
bǎi wǔ chūn xiāo jīn yā shùi,
dà qiān shì jiè yù lóng lín。
lí huā yǔ luò qī yú yàn,
lǐu xù fēng lái sān xì chén。
wàn lv̀ cóng zhōng yī suō bái,
tóng lú jiāng pàn lǎo chúi lún。
Processed in 0.119871 Second , 125 querys.