西江月·我笑牛郎织女

xī jiāng yuè · wǒ xiào níu láng zhī nv̌

wǒ xiào níu láng zhī nv̌,
yī nián yī dù xiāng féng。
huān qíng jǐn zhú xiǎo yún kōng。
chóu sǔn wǔ luán gē fèng。
níu nv̌ ér jīn xiào wǒ,
qī nián dú wò xī fēng。
xī fēng huán jiě guò jiāng dōng。
wèi bào jiā qī rù mèng。
Processed in 0.101640 Second , 125 querys.