春日偶题

chūn rì ǒu tí

qū chú shùi sī chá ōu wài,
shōu shí chūn guāng jǐu zhǎn zhōng。
wàn zhǒng qióng chóu hún bù wèn,
shì jiān cǐ lè jī rén tóng 。
Processed in 0.106252 Second , 125 querys.