律诗三十韵仅存二韵

lv̀ shī sān shí yùn jǐn cún èr yùn

shān yuè zāo mái méi,
gān kūn zháo bì méng。
yǐ chéng dūi jī shì,
jiàn fèi sǎo chú gōng 。
Processed in 0.123065 Second , 125 querys.