病眼

bìng yǎn

sān fēn chūn sè èr fēn guò,
jiǎn xiào huā chéng yǐ xià pō。
jìn rì dùn rán xíng lè shǎo,
jīn diào fēn wài fù chūn duō。
xián shēn zì zài sòng xū lù,
sú kè xiāng kàn zhǐ shì mó。
sì bǎi bìng zhōng piān bìng yǎn,
jìn yān jǐu jìn què rú hé 。
Processed in 0.107609 Second , 123 querys.