三高堂

sān gāo táng

dōng huá chē mǎ rì tāo tāo,
shǐ jué sān gāo fēn wài gāo。
wú yuè yī guān jī chūn mèng,
gǔ jīn shēn shì yī qīu háo。
lín líu jǐu lì mí yān tǐng,
jià yuè gūi lái rèn xuě tāo。
zhuó jù bù chéng fēng yòu qǐ,
hán pú shuāng bìn liǎng xiāo sāo 。
Processed in 0.106564 Second , 123 querys.