郊庙歌辞。享太庙乐章。大顺舞

jiāo miào gē cí。xiǎng tài miào lè zhāng。dà shùn wǔ

yú mù shí wén,
shòu tiān míng mìng。
yǔn gōng xuán mò,
huà chéng lǐ dìng。
chū zhèn sì dé,
yìng gān chuán shèng。
yī yú qì xī,
qiān yì líu qìng。
Processed in 0.115551 Second , 123 querys.