为孟希圣题孛落鹌鹑画扇

wèi mèng xī shèng tí bèi luò ān chún huà shàn

xià chē shì nù wā,
wèi ài wā yǒu qì。
qīu fēng huà wèi chún,
nǎi fù yǒu dǒu zhì。
cóng cóng hú yè biān,
 shēn nì ér shì。
sūi fēi jì xǐng jī,
wǎn lèi fú tú zhì。
yīn zhī qì gǒu cún,
bǎi biàn zhōng bù zhùi。
sī rén tǎng ruò sī,
sì kě dí wáng kài。
yún hú wàn fū tè,
gān shòu jīn guó yí。
chún xī ěr gù wēi,
huò zhě níng bù kùi。
Processed in 0.110558 Second , 125 querys.