八月十五夜

bā yuè shí wǔ yè

juǎn jǐn wán yún yù lòu zhōng,
yuè huá rú shǔi jìn céng kōng。
yī lún yuán quē cháng shí jiàn,
wàn lǐ yīn qíng cǐ yè tóng。
tū wù lóu tái yóu xī rì,
gāo dī hé shǔ zì qīu fēng。
zhuǎn péng dì yuǎn gūi xīn zhé,
shàng xiǎng ní cháng wǔ jìu gōng。
Processed in 0.113288 Second , 125 querys.