赠静斋赵使君淮

zèng jìng zhāi zhào shǐ jūn huái

liǎng wēng jīn gǔ miào jīng lún,
xù xù jiā shēng shǔ hòu kūn。
hēi fā ěr diāo yī rì yuè,
jīn jī luò mǎ bàn gān kūn。
qiān nián dài lì hé shān zài,
yī mài shī shū lǐ lè cún。
wǒ běn xìn ān mén xià shì,
qí jīn dàn jiá xiàng shúi mén。
Processed in 0.122863 Second , 125 querys.