姑苏有赠

gū sū yǒu zèng

huà lóu zhū cùi liè pīng tíng,
liáo hè zhòng lái shī gù chéng。
shāng nv̌ bù zhī níng yǒu hèn,
xú niáng sūi lǎo shàng duō qíng。
yī lián huā yǔ tán yōu mèng,
shuāng jiāng chún bō jí qù chéng。
què yǐ chāng mén zhòng húi shǒu,
jiā shēng wū yān mù yún héng 。
Processed in 0.113216 Second , 125 querys.