客中别友

kè zhōng bié yǒu

yǔ bié mò cōng cōng,
qíng huái bǐ cǐ tóng。
shān chuān qīu sè lǐ,
fēng yǔ kè chóu zhōng。
gù guó jù lí shǔ,
láo shēng gòng zhuǎn péng。
gǔ pí shēng yī gài,
hé chù shì liáo dōng。
Processed in 0.123238 Second , 125 querys.