舟过桐庐作

zhōu guò tóng lú zuò

sān nián cháng zuò kè,
jī dù sù qián chuān。
shān hé yí wú lù,
xī húi bié yǒu tiān。
hóng fēn yáo diàn yǔ,
fēng niǎo jìn xū yān。
gūi lù zhī duō shǎo,
tí juān yún shù biān。
Processed in 0.111158 Second , 125 querys.