雨宿坛院

yǔ sù tán yuàn

zhàng lí chéng bó mù,
tíng guǎn zuò wàng gūi。
wēi yǔ xǐ shān yuè,
bái yún shēng kè yī。
sōng huái qiān shù hé,
shēng hè jǐu xiāo fēi。
zì xiào chén zhōng lǎo,
lái yóu cǐ dì xī。
Processed in 0.117171 Second , 125 querys.