大坑叹

dà kēng tàn

cóng shān rú jiàn jǐ,
guàn mù bì qīn cén。
qí shǔi dú nán líu,
xī gǔ jiē zǔ shēn。
shān mín niǎo shòu jū,
bù xún fěi zì jīn。
zhūi hū gǎn nì mìng,
bīng gé zhǒng xiāng xún。
wèi néng jìng fú mǎng,
huǒ liè bēi fén lín。
shā rén shùi wú chū,
chí húi shāng wǒ xīn。
chī chī yì chì zǐ,
niàn ěr wèi zhān jīn。
zhāo shǒu yǔ fù lǎo,
zhī xiāo huái hǎo yīn。
sù bū jì lèi sùi,
qiāo gǔ lì nán rèn。
mín wán shí lì zhuó,
xǔ shēn kùi nán jīn。
hé shí miǎn sù cān,
yǐn jí tóu wú zān。
Processed in 0.116424 Second , 125 querys.